fbpx

checkup

1. Genel Sağlık Paneli 

Dahiliye  Dr.Muayene
EKG
Üst Batın USG
Akciğer Grafisi  (Tek Yönlü)
Glukoz
Kolesterol
Hdl-Kolesterol
Ldl-Kolesterol
Trigliserit
Ürik Asit
Kreatinin
Total Protein
 Albumin
SGPT
 GGT
TSH
Tam Kan Sayımı (>18 parametre)
Sedimentasyon Hızı  (ESR)
Tam İdrar Analizi
BUN
T4

2. Kardiak Panel-1 

Kalp Damar Cerrahisi  Dr.Muayene
Glukoz
Kolesterol
Hdl-Kolesterol
Ldl-Kolesterol
Trigliseritler
Ürik Asit
Kreatinin
Homosistein
Tam Kan Sayımı (>18 parametre)
Sedimentasyon Hızı  (ESR)

3. Kardiak Panel-2 

Kalp Damar Cerrahisi  Dr.Muayene
 Ekokardiyografi (EKO)
Glukoz
Kolesterol
Hdl-Kolesterol
Ldl-Kolesterol
Trigliseritler
Ürik Asit
Kreatinin
Homosistein
Tam Kan Sayımı (>18 parametre)
Sedimentasyon Hızı  (ESR)

4. Metabolizma Kontrol Paneli 

Dahiliye Muayenesi
Diyetisyen Muayenesi
Glukoz Tolerans Testi (Ogtt) 2 Saat
Kolesterol
Hdl-Kolesterol
Ldl-Kolesterol
Trigliserid
Ürik Asit
SGPT
TSH
Kreatinin
BUN
T4

5. Tiroid Paneli 
Dahiliye Dr.Muayene
Tiroid Usg
Tiroksin(T4)
FT4
TSH
Anti Tg
Anti Tpo

6. Jinekolojik Panel 
Kadın Doğum  Dr.Muayene
Usg   (Vaginal/Pelvik)
Thin-Prep (Smear)
Tam Kan Sayımı (>18 parametre)
Sedimantasyon Hızı (ESR)
Ca 125
Estradiol (E2)
Vaginal Kültür

7. Osteoporoz Paneli 
Dahiliye  Dr.Muayene
 Osteodansitometri- Kemik yoğunluğu ölçümü(tüm vücut)
Tam Kan Sayımı (>18 parametre)
Sedimantasyon Hızı (ESR)
Kalsiyum
Fosfor
Alkali Fosfataz
Magnezyum;
Estradiol (E2)

8. Üroloji Paneli 

Üroloji Dr.Muayene
Üriner Sistem Usg
Tam İdrar Analizi

9. 40 yaş altı erkek 
Beslenme ve Diyet Muayene
Dahiliye Muayenesi
25-Hidroksi Vitamin D (Vitamin D3)
Hemoglobin A1c (%)
Alkalen Fosfataz
ALT / GPT Alanin Aminotransferaz
AST /  GOT Aspartat Aminotransferaz
Vitamin B12
BUN
Parazit&Parazit Yumurtası Aranması Boyalı mikroskopik inceleme
Free PSA (Prostat Spesifik Antijen, Serbest)
Gizli Kan, Dışkı
hsCRP (Yüksek duyarlılık)
Kolesterol Total
Kolesterol-HDL
Kolesterol-LDL
Kreatinin
Laktat Dehidrogenaz
PSA (Prostat Spesifik Antijen,Total )
Sedimantasyon (ESR),1h
Tam İdrar Analizi
Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Trigliserid
TSH (Tiroid stimülan hormon)
Ürik Asid
Akciğer grafisi (iki yön)
Tiroid US
Tüm abdomen US
EKG Elektrokardiyogram (12 derivasyonlu EKG çekimi yorum raporu)
EKO Doppler

10. 40 yaş üstü erkek 
Beslenme ve Diyet Muayene
Dahiliye Muayensi
Üroloji Normal Muayenesi
25-Hidroksi Vitamin D (Vitamin D3)
Albumin
Demir ( Fe )
Alkalen Fosfataz
ALT / GPT Alanin Aminotransferaz
AST /  GOT Aspartat Aminotransferaz
Demir Bağlama Kapasitesi Total ( TIBC )
BUN
Hemoglobin A1c (%)
Parazit&Parazit Yumurtası Aranması Boyalı mikroskopik inceleme
Ferritin
Folat
Free PSA (Prostat Spesifik Antijen, Serbest)
GGT Gama-Glutamil Transferaz
Gizli Kan, Dışkı
hsCRP (Yüksek duyarlılık)
Kalsiyum
Kolesterol Total
Kolesterol-HDL
Kolesterol-LDL
Kreatinin
Laktat Dehidrogenaz
Mikroalbumin, Spot İdrar
Protein, Total
PSA (Prostat Spesifik Antijen,Total )
Sedimantasyon (ESR),1h
Tam İdrar Analizi
Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Trigliserid
TSH (Tiroid stimülan hormon)
Ürik Asid
Vitamin B12
Akciğer grafisi (iki yön)
Tiroid US
Tüm abdomen US
Kardiyolojik Tetkikler
EKG
EKO Doppler

11. 40 yaş altı kadın 
Beslenme ve Diyet Muayene
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Normal Muayenesi
25-Hidroksi Vitamin D (Vitamin D3)
Hemoglobin A1c (%)
Alkalen Fosfataz
ALT / GPT Alanin Aminotransferaz
AST /  GOT Aspartat Aminotransferaz
Albumin
BUN
Demir ( Fe )
Demir Bağlama Kapasitesi Total ( TIBC )
Parazit&Parazit Yumurtası Aranması Boyalı mikroskopik inceleme
Ferritin
Folat
Gizli Kan, Dışkı
hsCRP (Yüksek duyarlılık)
Kolesterol Total
Kolesterol-HDL
Kolesterol-LDL
Kreatinin
Laktat Dehidrogenaz
Sedimantasyon (ESR),1h
Tam İdrar Analizi
Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Trigliserid
TSH (Tiroid stimülan hormon)
Ürik Asid
Vitamin B12
Akciğer grafisi (iki yön)
Meme US (iki taraflı) –RD
Tiroid US
Tüm abdomen US
Servikal/Vajinal (Thin-Prep/LBC)
EKG Elektrokardiyogram (12 derivasyonlu EKG çekimi yorum raporu)
EKO Doppler

12. 40 yaş üstü kadın check up 
Beslenme ve Diyet Muayene
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Normal Muayenesi
25-Hidroksi Vitamin D (Vitamin D3)
Albumin
Hemoglobin A1c (%)
Alkalen Fosfataz
ALT / GPT Alanin Aminotransferaz
AST /  GOT Aspartat Aminotransferaz
Parazit&Parazit Yumurtası Aranması Boyalı mikroskopik inceleme
BUN
Demir Bağlama Kapasitesi Total ( TIBC )
Demir ( Fe )
Ferritin
Folat
GGT Gama-Glutamil Transferaz
Gizli Kan, Dışkı
hsCRP (Yüksek duyarlılık)
Kalsiyum
Kolesterol Total
Kolesterol-HDL
Kolesterol-LDL
Kreatinin
Laktat Dehidrogenaz;
Mikroalbumin, Spot İdrar
Protein, Total
Sedimantasyon (ESR),1h
Tam İdrar Analizi
Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Trigliserid
TSH (Tiroid stimülan hormon),
Ürik Asid
Vitamin B12
Akciğer grafisi (iki yön)
Mamografi (iki taraflı)  
Meme US (iki taraflı) –RD
Tiroid US
Tüm abdomen US
Servikal/Vajinal (Thin-Prep/LBC)
Ekg
EKO Doppler