fbpx

       KİNEZYOTEYP NEDİR?

 • Kinezyoteyp insan derisinin özelliklerini taklit eden elastik, terapötik bir banttır.
 • Yapısı sayesinde her yaştaki ve durumdaki bireylerde kullanılabilir.
 • Dinlenme halinden @-60 uzayabilir.
 • Sadece longitudinal aksta uzar/gerilir.
 • Deri kalınlığında ve ağırlığındadır.
 • Bantta herhangi bir ilaç yoktur.
 • Latex içermez.
 • 24 saat 3-5 gün süreyle kullanılabilir.

HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

 • İster kronik bir ağrıyı azaltmak, ister akut bir durumda şişliği indirmek olsun kinezyoteyp yapısı sayesinde neredeyse tüm tedavilerde kullanılabilir.
 • Sakatlıkların önlenmesi,
 • Koruma,
 • Homeostaziye dönüş amaçlarıyla,
 • Akut, subakut ve kronik dönemlerin hepsinde kullanılabilir.
 • Omuz sıkışma problemleri
 • ACL (Ön çapraz bağ yaralanması)
 • Aşil Tendiniti (Topuğa yapışan kasın iltihaplanması)
 • Karpal Tünel (El bileğinde sinir sıkışması)
 • Bursitler
 • Halluks Valgus (Ayak başparmağının içe doğru yer değiştirmesi)
 • M/L Epikondilitler (Golfçü ve Tenisçi dirseği)
 • Skolyoz (Omurga eğriliği)

DİĞER AJANLAR

 • Kriyoterapi
 • Hidroterapi
 • Manual Terapi
 • Elektrik Stimulasyonu
 • Akupuntur
 • Intramuskuler Stimulasyon
 • Gibi birçok tedavi ajanlarıyla beraber kullanılabilir.

TEDAVİ ETKİSİ

 • Oluşturduğu subkutanöz kaldırma etkisi sayesinde bu bölgededi dolaşımı arttırır.
 • Bu yolla ağrıyı azaltıp epidermal dokunun homeostasizini geri kazanmasını kolaylaştırır.

5 ana fizyolojik etki ettiği alan vardır:

 • Deri
 • Dolaşım/Lenfatik Sistem
 • Fasya
 • Kas
 • Eklem

TEDAVİ ETKİSİ: DERİ

 • Derideki reseptörleri etkileyerek iyileşme seyrinde değişikliklere sebep olur.
 • Basıncı azaltarak ve dokunma hissi ile mekanoreseptörleri uyararak ağrıyı azaltırken aynı zamanda basıncı azalttığı için dolaşımı arttırarak şişliğin azalmasını sağlar.

TEDAVİ ETKİSİ: DOLAŞIM/LENFATİK SİSTEM

 • Daha iyi bir postür oluşturarak ve
 • Deri katmanları arasındaki boşluğun artmasını sağlayarak,
 • Lenfatik direnajı ve dokular arası sıvı değişimini hızlandırır.

TEDAVİ ETKİSİ: FASYA

 • Travma sonrası fasyada bozulmalar/katlanmalar olur.
 • Aynı zamanda artan basınçla ve hareket azlığıyla dokular arasındaki kollajen doğal bir yapıştırıcı gibi davranmaya başlar.
 • Kinezyoteyp bu basıncı alarak ve fasyanın düzleşmesini sağlayarak tedaviyi sağlar.

TEDAVİ ETKİSİ: KAS

 • Kas fonksiyonları üzerinde:
 • Ağrı azaltıcı,
 • ROM arttırıcı
 • Kas boyunu düzeltici,
 • Doku geri kazanımını arttırıcı ve
 • Yorgunluğu azaltıcı etkisi vardır.
 • Zayıf kaslarda kontraksiyon yeteneğini arttırır (Fasilitasyon)
 • Aşırı kontrakte kaslarda gevşemeyi stimüle eder (İnhibisyon)
 • Eklem hizalanmasını, biyomekaniğini düzeltir.
 • Agonist ve antagonistleri dengeler.
 • Ligamant ve tendon fonksiyonlarını fasilite eder.
 • Kinestezik farkındalığı arttırır.

DİKKATLİ OLARAK KULLANILABİLECEĞİ DURUMLAR

 • Diyabet
 • Böbrek hastalıkları
 • Konjestif Kalp Hastalığı
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Hassas/İyileşmekte olan deri